Голосуйте за екосвідомі партії! Екологічну повістку дня вже підтримали 5 партій-пошукачів парламентських крісел

«9 з 10 людей у світі дихають забрудненим повітрям. Сім мільйонів помирають щороку від хвороб, пов’язаних з наслідками забруднення повітря. Більше 90% таких смертей припадає на країни з низькими доходами населення. ¹ Україна знаходиться серед найбрудніших країн Європи та входить в десятку країн з найбільш високими показниками смертності від хвороб, які провокує забруднене навколишнє середовище. ²

Наявність чітких положень щодо питань охорони довкілля та сталої енергетики в програмах політичних партій є визначальною для майже половини жителів України. 46,5% українців відзначають, що це точно або скоріше б вплинуло на їх вибір при голосуванні. А 25,3% вважають, що саме законодавча влада має найбільший вплив на вирішення екологічних питань в Україні.³

¹ Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.
² Дані звіту Інституту впливу на здоров’я за 2018 рік.
³ Соціологічне опитування про думку жителів України щодо питань охорони довкілля та ощадливого використання енергоресурсів. Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Програми розвитку ООН в Україні»

Це вступ до заклику екологічних організацій України до політиків та партій — пропозиція бути відповідльними за довкілля. Це — ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, який 

екологісти пропонують політикам підртимати. Хто це вже зробив на даний момент — видно на сайті екоадженди-19:

Вимоги до політичних партій:

Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади, що уповноважений приймати закони. А народні депутати України присягають дотримуватися Конституції України, якою визначене право громадян України на довкілля, безпечне для життя та здоров’я.

Не створена за роки незалежності система контролю та моніторингу за станом навколишнього природного середовища, недостатня судова практика щодо захисту довкілля, відсутність міжвідомчої взаємодії між Мінприроди, МОЗ та Міносвіти, відсутність системної та багаторівневої екологічної просвіти, призвели до основних проблем забруднення довкілля України та погіршення суспільного здоров’я.

Громадські організації, які опікуються проблемами довкілля, закликають всі політичні партії та кандидатів у народні депутати передбачити вирішення екологічних проблем та надати відповіді на наступні критично важливі питання:

1. Невідповідність цілям сталого розвитку. 

Українська економіка є найбільш енергоємною у світі.

Чи готова ваша політична сила просувати відхід від домінування ресурсо- та енергоємних галузей і технологій, сировинної орієнтації експорту та надмірної концентрації виробництва у промислових регіонах? Як має намір створювати баланс між економічною, соціальною та екологічною складовими розвитку?

2. Зриви строків імплементації природоохоронної частини Угоди про асоціацію з ЄС.

Більше половини завдань напрямку «навколишнє середовище» не прийняті, або прийняті з суттєвими порушенням строків.

Чи готова ваша політична сила підвищувати актуальність проблем довкілля в українському порядку денному та прискорити темпи апроксимації українського законодавства до європейських директив?

3. Споживацьке ставлення до природних ресурсів. 

В Україні діють та збільшуються неоголошені монополії, а хижацьке відношення до природних ресурсів підтримується на державному рівні.

Чи готова ваша політична сила створювати реальне протистояння промислово-фінансовим групам задля захисту природних багатств України (відновлювальні та невідновлювані природні ресурси — ліси, надра, земля, водні ресурси, сонце та інші) та забезпечення раціонального ставлення до них?

4. Деструктивність природоохоронних контролюючих органів. 

Неефективність екологічної інспекції сприяє екологічному правовому нігілізму, що визнано навіть на державному рівні. Проте реформа природоохоронного контролю провалена.

Чи готова ваша політична сила виступати рушієм якісного реформування екологічної інспекції, аби забезпечити якісний природоохороний контроль та відсутність корупційної складової у ході реалізації повноважень нагляду та контролю?

5. Неефективна дозвільна система.

Видача дозволів та ліцензій на забруднення довкілля перетворилася на прибутковий бізнес для чиновників всіх рівнів.

Чи збирається ваша політична сила прискорювати впровадження європейських моделей інтегрованих дозволів та ліцензій на забруднення повітря, водних ресурсів, ґрунтів, поводження із відходами, аби уникнути корупційних ризиків та суто формального підходу до їх видачі?

6. Неефективне використання екологічного податку. 

Великі промислові гравці вже не перший рік лобіюють ідеюповернення екоподатків забруднювачам, використовуючи аргумент неефективності використання цих коштів розпорядниками.

Чи готова ваша політична сила вирішувати проблеми неефективного використання коштів від екоподатків, розробивши прозорі правила видатків на природоохоронні заходи задля поліпшення стану довкілля? Чи підтримуєте ви гармонізацію рівнів екологічних податків із європейськими та світовими?

~
Ці та інші причини сформували критичні наслідки для довкілля України і створюють загрозу екологічній безпеці та здоров’ю населення, такі як:
  • збільшення емісії парникових газів та системні зміни клімату;
  • спотворений розвиток відновлювальних джерел енергії та енергетичні монополії в умовах розвитку нового ринку електричної енергії;
  • неконтрольоване промислове забруднення;
  • перетворення країни на полігон промислових та побутових відходів;
  • знищення лісів та зелених фондів населених пунктів;
  • критичне забруднення водних об’єктів;
  • забруднення навколишнього середовища агрохімікатами;
  • підвищена загроза біологічному різноманіттю;
  • розвиток не дружнього до довкілля урбанізму;
  • переміщення в Україну промислового тваринництва та інші.

Сайт екоадженди-19 — https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fecoagenda2019.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1kidDxUyWriNrAy-DTVs0hahd9jB5AAIFX6opunoR-air-Lb7o5Atc4-8&h=AT2h75kklQF81TGH98HOqABJPKgXwoudRViCNB7Z6lHSTWlUpfd_doVAuSHurFsyj4cTODtrHli923Hjfi7L8uGsw_kR2jh-hc4N7ICWkVhR-bCyQvJEQCEb1EEqyHejtaU

 

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*